Adatvédelmi tájékoztató

A DOG SHOW Kft. adatvédelmi tájékoztatója

Bevezető


A DOG SHOW Kft. tájékoztatja a versenyein résztvevőket és nevezési rendszerébe regisztrálókat adatkezelési gyakorlatáról és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről. A DOG SHOW Kft. mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa nyújtott adatkezeléssel kapcsolatos szolgáltatás megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.


Az adatkezelő adatai:

Név: DOG SHOW Kft.

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Tóvárosi lakónegyed 31. 3. em. 2. ajtó

Cégjegyzékszám: 01-09-952895

Adószám: 23099197-2-07


Ügyfélszolgálat:

Általános információ: +36 (70) 457 2760

E-mail (általános): admin@dogshow.hu

E-mail (adatkezelés, adatvédelem): adatvedelem@dogshow.hu


Weboldalak: dogshow.hu, nevezes.dogshow.hu


A jelen tájékoztató kiemelt célja, hogy a DOG SHOW Kft. (mint adatkezelő) által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem) az alábbi rendelkezéseknek megfelelően:


 • General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 – Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról,
 • 2008. évi LXVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól,
 • 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól,
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

(A jelen tájékoztatóban szereplő, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos fogalmak megegyeznek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény fogalmaival.)


Az adatkezelés jogalapja


Rendezvényeinkre való nevezésével, szolgáltatásaink / termékeink megvásárlásával, megrendelésével, hírleveleinkre való feliratkozásával ön szerződést köt velünk a meghatározott szolgáltatások teljesítésére, illetve termékek megvásárlására.


A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződés teljesítéséhez (rendezvények, kiállítások lebonyolítása stb.) szükséges adatok esetében a szerződés teljesítése. Ezek az adatok az online nevezési rendszerbe való regisztráció során kötelezően kitöltendőként jelennek meg. A nem kötelezően kitöltendő adatok kezelésének alapja az ön hozzájárulása.


Az általános adatkezelési hozzájáruláson túlmenően külön hozzájárulást kérünk a marketing célú e-mailek és SMS-ek küldéséhez. Ez a hozzájárulás a többi adattól függetlenül bármikor visszavonható. A visszavonás nem akadálya a rendezvényeken való részvételnek.


Az adatkezelés célja és időtartama


A DOG SHOW Kft. által folytatott adatkezelés általános célja:

 • ügyfeleink (nevezőinek) beazonosítása és nyilvántartása, valamint a nevezések rögzítése,
 • az általunk kezelt rendezvények, kiállítások és események lebonyolítása,
 • ügyfeleink tájékoztatása és marketing tevékenységünk biztosítása,
 • pénzügyi nyilvántartások vezetése,
 • statisztikák, elemzések összeállítása,
 • kedvezményes nevezési lehetőség biztosítása esetén a kedvezményre jogosultak körének meghatározása és a kedvezmények hozzárendelése az érintett ügyfelekhez, (pl.: MEOESZ szövetségi kártya),
 • eseményeinken felmerülő probléma esetén az ügyfél által megadott adatokat felhasználva az érintettek értesítése,
 • szolgáltatásaink folyamatos javítása, újabb rendezvények, események előkészítése.

Adatbázisunkban szereplő ügyfeleink (értsd: nevezők) a jövőben is bármikor nevezhetnek rendezvényeinkre, vagyis beazonosításuk meghatározatlan ideig szükséges lehet. Kedvezmények biztosításához és nyilvántartásához (pl.: adott számú kutya nevezése után járó kedvezmény) szintén meghatározatlan ideig szükséges lehet az adatokhoz való hozzáférés. Ezért adatbázisunkban a személyes adatokat a célhoz kötöttség elve alapján általában ügyfelünk hozzájárulásának visszavonásáig tároljuk, vagyis csak külön kérésre töröljük. Azonban a háromévenkénti felülvizsgálat során törölhetjük olyan ügyfelek adatait, akiknek már több éve nem volt új nevezésük.


Marketingtevékenységünk részletezése


Marketingtevékenysége keretében a DOG SHOW Kft.

 • statisztikai elemzéseket végez abból a célból, hogy javíthassa szolgáltatásait és megalapozza akcióit,
 • célcsoportokat képez ügyfélköréből, akiket egy adott szolgáltatás vagy rendezvény érdekelhet (Pl.: adott fajtába vagy fajtacsoportba tartozó kutyák tulajdonosai),
 • e-mailben hírleveleket, reklámokat küld ki,
 • SMS-ben reklámokat küld ki (ezzel a lehetőséggel ritkán élünk, elsődleges direktmarketing-eszközünk az e-mail),
 • felhasználhatja a rendezvényein, eseményein részt vevőkről készült fényképeket, videókat (ehhez ügyfeleinknek minden egyes nevezésükkel kifejezetten hozzá kell járulniuk, és ez a hozzájárulás a nevezés elengedhetetlen feltétele, mivel a képeken szereplőket nem minden esetben tudjuk név szerint beazonosítani).

Adattovábbítás külföldre


A DOG SHOW Kft. semmilyen személyes adatot nem továbbít külföldre, azonban fenntartja a jogot, hogy szükség esetén a felhőbe költöztesse virtuális szervereit. Erről bővebben olvashat a szerverekről szóló szakaszban.


A kezelt adatok köre


Az általunk kezelt személyes adatokat lent részletezzük az adatkezelés céljával együtt. Ügyfeleinkről az általuk megadott adatokat, illetve ezekből számított értékeket tartunk nyilván. Ugyancsak nyilvántartjuk a rendezvények (különös tekintettel kiállítások) során elért eredményeket (pl. CAC, CACIB stb.) és a versenyszervezéssel kapcsolatos adatokat (pl. rajtszám, nevezés visszaigazolása).


Nyilvántartjuk a pénzügyi tranzakciók adatait (dátum, összeg, pénznem, befizetett tétel, online nevezés esetén tranzakció azonosító). Az online nevezési rendszerben a bankkártyás fizetés az OTP Mobil Kft. biztonságos fizetési felületén történik, ahol ügyfeleink az adatokat közvetlenül a banknak adják meg, ezért a bankkártyával kapcsolatos semmilyen adat nem kerül a DOG SHOW Kft. birtokába, és ilyen adatot nem kezelünk.


Az adott rendező szervezet rendelkezése szerint, ha a rendezvény elmarad vagy időpontja megváltoztatásra kerül, a nevezési díj meghatározott részét a rendező szervezet visszatéríti az ügyfélnek, ehhez a folyamathoz a nevezéskor a bankszámlaszámot és a számlavezető bank adatait is meg kell adniuk az ügyfeleinknek.


E-mailek és SMS-ek küldése


E-mailt küldünk minden ügyfelünknek


 • az online nevezési rendszerbe történt sikeres regisztrációról, 
 • a nevezés adminisztrációjáról (értesítő üzenetek),
 • vásárlásokhoz kapcsolódó információkról,
 • jelszó emlékeztető és jelszócsere kezdeményezése esetén,
 • a rendezvénnyel kapcsolatos tudnivalókról, 
 • szükség esetén ügyintézés, adategyeztetés céljából.

SMS-t küldünk


 • Rendkívüli vagy kiemelt esemény bekövetkezésekor, ha a nevezőknek az idő rövidsége miatt nem tudjuk másképp értesíteni.
 • A fent említett üzenetek a szolgáltatásunk részét képezik, és a marketingcélú hozzájárulástól függetlenül küldjük őket.
 • Reklámcélú e-mailt és SMS-t, hírlevelet csak annak küldünk, aki ehhez hozzájárulását adja. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható, például a minden hírlevelünk alján szereplő leiratkozási funkcióval, az online nevezési rendszerben a Saját adatok szerkesztése gombra kattintva vagy külön e-mailben.

Az adatok megismerésére jogosultak köre


Az ügyfelek által megadott személyes adatok megismeréséhez cégen belül csak azon dolgozók jogosultak, akik nevezéssel kapcsolatos feladatokat látnak el, illetőleg az adatok karbantartását, elemzését, összesítését, értékelését végzik, valamint akik az ügyfelek esemény előtti és utáni tájékoztatásáért felelősek. A fent említett körbe tartoznak:


 • adminisztrátor és adatrögzít dolgozók / adatfeldolgozó partnerek
 • a rendszergazda, szoftverfejlesztő és az adatbázis kezelő dolgozók / adatfeldolgozó partnerek
 • a pénzügyi dolgozók / adatfeldolgozó partnerek
 • a marketinges dolgozók / adatfeldolgozó partnerek

Adatfeldolgozó partnereink (alvállalkozók)


 • IT Kraft Kft. (8000 Székesfehérvár, Bodrogi utca 48/1; adószám: 32080977-2-07), feladatok: üzemeltetés, szoftverfejlesztés és az adatbázis kezelés
 • Simon Nándorné Horváth Edina e.v (8000 Székesfehérvár, Bodrogi utca 48/1; adószám: 65788639-2-27), feladatok: szoftverfejlesztő és adatrögzítő, valamint pénzügyi szolgáltatások
 • További partnereinkről e-mailben kérhet tájékoztatást az adatvedelem@dogshow.hu e-mail címen.

Adatfeldolgozó partnereink (rendező szervezetek)


Adatfeldolgozó partnereink az egyes rendezvények rendezői ún. "Rendező szervezetek". Egy adott rendezvény egy adott partnerrel együtt működve az ő megbízásából kerül lebonyolításra. Az adott rendezvény rendező szervezetéről a rendezvény adatlapján tájékozódhat a nevező/résztvevő ügyfelünk.


Adatfeldolgozó partnereinknek az adott rendezvényen részt vevőknek a rendezvény lebonyolításához szükséges személyes és nevezési adatait adjuk át.

Adatfeldolgozó partnereink az adatokat kizárólag a DOG SHOW Kft. által meghatározott célra és módon dolgozzák fel.


Egyes rendezvényeinken az adatfeldolgozó partnereink további adatfeldolgozókat vesznek igénybe pl.: videófelvételek készítése, vágása, személyes emlékvideók készítése, és azok az érintettek részére eljuttatása, tárolása érdekében. Ezekről részletes tájékoztatást adatfeldolgozó partnereink szolgáltatnak.


Adatfeldolgozó partnereink (Rendező szervezetek) aktuális listája:

https://nevezes.dogshow.hu/listing-partners

További partnereinkről e-mailben kérhet tájékoztatást az adatvedelem@dogshow.hu e-mail címen.


Az adatkezelésben érintett szervereink helye

A DOG SHOW Kft. adatkezelésének helye a Budapest Internet Exchange (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22).


További weboldalaink üzemeltetője IT Kraft Kft. (8000 Székesfehérvár, Bodrogi utca 48/1; adószám: 32080977-2-07).

Elérhetőségeinek felsorolása: https://itkraft.hu/


A weboldalak látogatásakor keletkező adatok


Mint minden webszerver az interneten, a mi webszervereink is automatikusan tárolnak egyes adatokat a weboldalaink megtekintésekor, amelyek személyes adatnak minősülhetnek. A nevezes.dogshow.hu és más weboldalaink felkeresésekor a szerverek az általánosan szokásos adatokat tárolják az esetleges üzemzavarok elhárítása, a szolgáltatások javítása és a betörési kísérletek felderítése végett:

 • a látogatás időpontja,
 • a megtekintett oldal címe,
 • a hivatkozó oldal címe (ahonnan a látogató érkezett),
 • a látogató IP-címe,
 • a látogató böngészőfejléce (ún. user agent), amely az operációs rendszer és a böngésző típusát, verziószámát tartalmazza.


A nevezőkről/részvevőkről tárolt adatok


A felsorolt adatokat a nevezők beazonosításához (pl. hasonló nevű nevezők megkülönböztetéséhez), a kapcsolattartáshoz, a szolgáltatás biztosításához (pl. rendezvényekkel kapcsolatos értesítések kiküldése), a rendezvény lebonyolításához (pl. rajtszámozás, eredmények megállapítása, nevezés ellenőrzése, problémamegoldás), pénzügyi összesítésekhez és a fent részletezett marketingcélokhoz is használjuk. A regisztrációkor, illetve nevezéskor nem feltétlenül szükséges adatokat nem kötelezőként jelöltük meg.


Alapadatok:


 • az adatbázisbeli azonosító (nevező azonosító, automatikusan generálódik),
 • Név
 • Nyelv
 • Regisztráció típusa (magánszemély / vállalkozás)
 • E-mail cím (A bejelentkezéshez használt e-mail cím)
 • Másodlagos E-mail cím
 • Telefonszám
 • Ország
 • Irányítószám
 • Település
 • Cím (utca, házszám, emelet, ajtó)
 • Levelezési cím
 • MEOESZ szövetségi kártya száma + Igazolás a szöv. kártya számról (fájl)
 • Adószám (csak vállalkozás esetén)
 • Bank neve és BIC vagy SWIFT kódja
 • IBAN előtag
 • Számlaszám
 • Regisztráció időpontja

Az online nevezési rendszerben nevezőkről nyilvántartott további adatok:


 • titkosított jelszó,
 • online kártyás befizetéskor a tranzakcióazonosító, amely a pénzügyi ellenőrzésekhez és a problémamegoldáshoz szükséges.
 • bankszámlaszám és számlavezető bank adatai (rendező szervezet rendelkezése szerint)

Az egyes rendezvényekhez kapcsolódó nevezési adatok:


 • Kutya neve
 • Törzskönyvi szám
 • Chip szám
 • Fajta
 • Születési dátum
 • Ivar
 • Apa kutya neve
 • Apa kutya törzskönyvi száma
 • Anya kutya neve
 • Anya kutya törzskönyvi száma
 • Tulajdonos és tenyésztő megegyezik?
 • Tenyésztő neve
 • Társ tenyésztő neve
 • Társ tulajdonos neve
 • Társtulajdonos szöv. kártya száma
 • Társtulajdonos - Igazolás a szöv. kártya számról (fájl)
 • Törzskönyv/Pedigree első oldala (fájl)
 • Törzskönyv/Pedigree második oldala (fájl)
 • Munkavizsga bizonyítvány (fájl)
 • Champion bizonyítvány (fájl)
 • Junior Champion bizonyítvány (fájl)
 • nevezési osztály
 • nevezés időpontja

18 év alattiak regisztrációja


Rendezvényeinkre 18 év alatti fiatalok csak szülői felügyelettel nevezhetnek.


Adatok törlése


Ügyfeleink a jogszabály alapján bármikor kérhetik személyes adataik törlését az adatbázisunkból, online nevezési rendszerünkből.


A hozzájárulás visszavonása után is tárolhatjuk azokat az adatokat, amelyek jogi kötelezettségünk teljesítéséhez, illetve létfontosságú érdekeik érvényesítéséhez kellenek. Jogi kötelezettségeink közé tartozik a pénzügyi ellenőrzéseknek való megfelelés, amelyhez az adatbázisban tárolt fizetési adatokra van szükség. Jogos érdekünk az adatbázis integritásának megőrzése. Ennek keretében technikai okból (az adatbázisok felépítése miatt) nem tudunk olyan adatot törölni, amely más adathoz szorosan kötődik (pl. külső kulcs). Jogi kötelezettségünk, egyben jogos érdekünk és harmadik személyekkel szembeni kötelezettségünk a biztonsági másolatok megőrzése, hogy sérülés esetén az adatbázis helyreállítható legyen. A biztonsági másolatokból adatok nem törölhetők, csak az éles adatbázisból. A biztonsági másolatokhoz csak a rendszergazda férhet hozzá, és csak üzemzavar esetén használjuk fel őket helyreállításra. Jogos érdekünk továbbá, hogy továbbra is kinyerhessük adatbázisunkból a statisztikai adatokat, például ne változzék a versenyre nevezők száma és statisztikai összetétele.


Ennek alapján csak azoknak az ügyfeleknek az adatait tudjuk teljesen törölni, akik soha nem neveztek Rendezvényeinkre, nem vásároltak tőlünk semmilyen terméket vagy szolgáltatást, azaz csak beregisztráltak. Akikhez nem kötődik hozzá érdemi adat az online nevezési rendszerben, töröljük az adatait az online adatbázisból, de megmaradnak a szükséges adatok a fő adatbázisunkban. Egyébként töröljük az ügyfél nevét, minden elérhetőségét és címét, kapcsolódó adatait, a nevezések során megadott elérhetőségeit, valamint az utolsó számlázási nevét és címét, és minden más esetlegesen tárolt adatot, amelynek a megőrzése az adatbázis integritásához nem szükséges.


Ha az ügyfél az adatait töröltette, a későbbiekben újra regisztrálhat majd nevezhet rendezvényeinkre, de nem tudjuk figyelembe venni a korábbi nevezéseit.


Sütik használata a weboldalon


Ez a weboldal úgynevezett sütiket (cookies) használ. A sütik olyan apró szöveges adatfájlok, amelyek az ügyfél webböngészéjőn keresztül weboldalunkat meglátogatva számítógépe merevlemezén tárolódnak. A sütik bizonyos információkat (például egyedi oldal vagy nyelvi beállításokat) tárolnak el, amelyeket az ügyfél webböngészője – a sütik élettartamától függően – továbbít nekünk, amikor az ügyfél ismét felkeresi weboldalunkat.


Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik


Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék weboldalunkat, használják annak funkciót, pl. többek között az ügyfél által adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az ügyfél aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.


Ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni ügyfeleinknek weboldalunk használatát.


PHPSESSID: A weboldalon a munkamenet azonosítására szolgáló süti (a böngészőablak bezárásáig).

cookiebar: A weboldalunkon található sütik elfogadásának beállítását rögzíti (12 hónapig).


Teljesítményt biztosító sütik


A Google Analytics sütiket arra használjuk, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják az ügyfelet személy szerint beazonosítani (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik), olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek – mindezt weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával.


_ga: A Google által használt sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide. (2 év)

_gid: A Google által használt sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide. (24 óra)

_ga: A Google által használt sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide. (2 év)

_gads: A Google által használt sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide. (2 év)


Jogorvoslati lehetőségek


Amennyiben úgy érzi, hogy a DOG SHOW Kft. vagy annak valamely dolgozója megsértette a személyes adatainak védelméhez fűződő jogát, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a DOG SHOW Kft.-vel az adatvedelem@dogshow.hu e-mailcímen vagy jelen tájékoztató bevezetőjében megjelölt elérhetőségeink útján, hogy a problémát mielőbb megoldhassuk.


Kapcsolatfelvétel


Elérhetőségeink a tájékoztató elején olvashatóak.


Ha úgy véli, hogy a DOG SHOW Kft. problémájával kapcsolatban nem tette meg a megfelelő lépéseket, lehetősége van a továbbiakban bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.


Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1534 Budapest Pf.:834

Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: 06-1/391-1400

Fax: 36-1/391-1410

e-mail-cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: www.naih.hu

Elnök: Dr. Péterfalvi Attila


A DOG SHOW Kft. kikötése


Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy szükséges esetben adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre azon esetekben kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, a technikai rendszer megváltozik, vagy azt jogszabály kötelezővé teszi. Azonban ilyen jellegű módosítás nem jelentheti a személyes adatok eredeti céltól való eltérő kezelését.


Kérjük, ha az adatkezeléssel/adatvédelemmel kapcsolatban bármilyen kérdése/kérése van, vegye fel velünk a kapcsolatot: adatvedelem@dogshow.hu

Link: https://dogshowentry.hu/page-adatvedelemi_tajekoztato
Rövid link: https://dogshowentry.hu/P-679
Utolsó módosítás: 2024-01-10